Isohall

Yttre dubbelduk med isolering mellan lagren.

Alla skarvar helsvetsas på en ISO-hall vilket ger en absolut tät konstruktion.

På asfalt och betong tätas en träsyll mot underlaget sedan listas duken emot den tätade syllen. 

Information om isohall

Det finns ingen kundprislista för spekulanter att titta på utan varje förfrågan behandlas separat.

En anvisning är dock att hallar upp till 10m bredd håller en relativt låg prisbild i både material och montage jämfört med större hallar.

Bredd 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30m osv.   Längd från 5m till obegränsat. Sidohöjd som standard från 3m sedan stegvis 0,5m högre.

T.ex. Belysning. Avfuktare. Ventilationssystem. Manuella eller elektriskt fjärrmanövrerade portar av önskad typ. Gångdörrar. Fönsterpartier. 

Hallens stomme är en fackverkskonstruktion tillverkad i CFRHS (KKR) Stål i varmgalvaniserat utförande (SS EN-ISO 1461) och följer EURO kod och EN1090.

Alla olika hallar kan levereras som en isolerad hall.

En Isohall kläs utsida stålstomme med en dubbelduk med valfritt 45 eller 95mm glasfiberull mellan lagren som ger ett U-värde på 0,71 respektive 0,36.

Alla dukskarvar på en isohall varmluftssvetsas vilket ger ett helt tätt skal.

Det inre duklagret är en 550g/m2 och det yttre en 900g/m2 hallduk.

Varenda hall dimensioneras efter var den ska stå efter rådande snö och vind-laster.

Bygglov krävs för att få bygga en lagerhall med undantag från inom t.ex. industri och lantbruk, vardera kommuns byggnadsnämnd är behjälpliga med detta.

Bygglovsritning tillhandahålles vid behov men själva ansökan med situationsplan m.m ombesörjer och bekostar du som beställare.

Bilder

Offertförfrågan

Välkommen att göra en förfrågan på en ny lagerhall efter dina önskemål om storlek, utförande och utrustning.

En förfrågan är kostnadsfri och kan göras via telefon, e-post eller via kontaktformuläret

Tfn: 070-777 30 50
E-post: info@allkraft.se.

Contact Information

182 Ave - Glendale, NY
10967, US

1 (900) 987 76 24
1 (555) 678 67 42

mail@domain.com
accounts@domain.com

https://www.mywebsite.com/

12 + 15 =