Montage

Att köpa montage är kostnadseffektivt, beställaren håller fokus på sin egen produktion, hallen blir korrekt monterad och håller för angivna snö och vind-laster.

Beställaren får vid levererad tjänst del av vår dokumentation från montaget samt intyg på levererad tjänst.

Demontage

Vid demontage plockas hallen ned och packas i kollin. Demontaget dokumenteras åt kund.

Övrig information

  • Alla byggverksamheter som når 4st prisbasbelopp alltså ca. 210 000SEK exkl. moms (2023) behöver enligt lag anmälas till Skatteverket och det är Byggherrens skyldighet.
  • Projektet ska anmälas inför byggstart och avanmälas vid avslutat projekt.
  • På byggarbetsplatsen måste det föras en Personalliggare i vilken alla som arbetar på projektet ska checka in och ut sig på.
  • Dessa bestämmelser har kommit till för att motverka svart arbetskraft.
  • Allkraft AB har kunskapen och personalliggare för att hjälpa dig som Byggherre med detta.
  • Om arbete med särskild risk t.ex. ’Arbete på över 2m höjd’ kan förekomma på en byggarbetsplats ska en arbetsmiljöplan skapas och delges alla inblandade innan bygget sätter igång.
  • Arbetsmiljöplanen ska innehålla all information som krävs för att byggarbetsplatsen ska vara en säker plats att vistas på.
  • Även en riskanalys utförs för att undvika olyckor på arbetsplatsen, den kan komma att uppdateras om t.ex. förhållanden ändras på byggarbetsplatsen.
  • Som beställare kan du känna dig trygg med att säkerheten är i fokus på våra byggarbetsplatser.

Många moment när en hall eller delar av den ska monteras, demonteras eller repareras kräver särskild kunskap för att kunna utföras säkert t.ex. kranlyft, heta arbeten m.m.

Personal organiserad av Allkraft AB har de certifikat och kunskapen som krävs för att utföra moment säkert.

Offertförfrågan

Välkommen att göra en förfrågan på en ny lagerhall efter dina önskemål om storlek, utförande och utrustning.

En förfrågan är kostnadsfri och kan göras via telefon, e-post eller via kontaktformuläret

Tfn: 070-777 30 50
E-post: info@allkraft.se.

Contact Information

182 Ave - Glendale, NY
10967, US

1 (900) 987 76 24
1 (555) 678 67 42

mail@domain.com
accounts@domain.com

https://www.mywebsite.com/

2 + 8 =